“El 70% de l’impacte ambiental dels projectes es decideix a la fase de disseny; la feina com a dissenyadors dóna el poder per decidir fer un disseny més sostenible i encaminar els projectes cap a l’excel·lència.”

Presentem una eina digital, senzilla i intuïtiva d’ús públic, que permet aplicar una metodologia d’ecodisseny i una avaluació i valoració de projectes de disseny gràfic des del punt de vista de l’ecoeficiència i la sostenibilitat.

Esquema de tot el procés d'un producte

L’objectiu

La millora de l’acompliment ambiental durant tot el cicle de vida dels projectes gràfics dissenyats i la millora de la capacitat d’avaluació de l’ecoeficiència i la sostenibilitat dels projectes mitjançant una metodologia intuïtiva que facilita la reflexió i replantejament de manera continuada dels processos i producció dels projectes de disseny.

Nous hàbits de disseny incorporant criteris més sostenibles al consum i a l’estil de vida.

Què és i com funciona

Característiques

  • Format qüestionari fàcil de contestar.
  • Permet desenvolupar la capacitat crítica al procés de disseny,
  • Pauta pedagògica de suport que permet consultar estratègies d’ecodisseny aplicables a diferents aspectes rellevants en cada fase del cicle de vida.
  • Coneixement de les propietats de materials i processos de producció i la seva relació amb el medi ambient i l’usuari.
  • Valoració final del projecte des de l’àmbit de l’ecoeficiència i sostenibilitat.
  • Possibilitats d’imprimir i fer un resum de la valoració de cada projecte.
  • Format adaptatiu fàcil d’utilitzar amb diferents plataformes digitals.
  • Màxima disponibilitat. Consultable a tot moment, des de qualsevol lloc i equip.
  • Possibilitat d’arxivar i de tornar a consultar els teus projectes i fer modificacions.

Procés col·laboratiu

Aquesta eina, ha estat possible gràcies a la col·laboració de professors de projectes i ecoeficiència de l’ESDAP (Escola superior de disseny i arts plàstiques de Catalunya) i exalumnes de gràfica interactiva de l’escola Pau Gargallo de Badalona (XyZ Team).

Darrers projectes

Medalla Dissenyat amb criteris d'ecodisseny

Monster n2o

pablo torrelio

estudio

Cantimplora + Caja

Medalla Dissenyat amb criteris d'ecodisseny

MENÚ

Luis

diseño grafico

Metodologia

Medalla Dissenyat amb criteris d'ecodisseny

TOUCAN ECO BOLIVIA

Linda Katherine Espinas Maldonado

Univercidad

PROYECTO ECOSOSTENIBLE PARA TOUCAN ECO BOLIVIA OBJETIVO: El objetivo de este proyecto es proponer una nueva manera de entregar los productos y folletos de Toucan Eco Bolivia, de manera que se reduzcan los residuos y se mejore la sostenibilidad de la empresa. DESCRIPCIÓN: Actualmente, Toucan Eco Bolivia entrega sus productos en cajas de cartón y sus folletos en papel normal. Estas presentaciones generan residuos que deben ser reciclados o eliminados, lo que contribuye a la contaminación ambiental. PROPUESTA: • Cambio del embalaje de los productos: Las cajas de cartón actuales se reemplazarían por bolsas de yute. El yute es una fibra natural que se obtiene de la planta de yute, y es un material biodegradable y compostable. Las bolsas de yute son más resistentes que el cartón, por lo que podrían soportar los rigores del transporte sin romperse. Además, son más ligeras, lo que reduciría el consumo de combustible en el transporte. • Cambio del papel de los folletos: Los folletos actuales, que están impresos en papel normal, se reemplazarían por folletos impresos en papel 100% reciclado y con tintas 100% naturales. El papel reciclado es un material que se obtiene a partir de residuos de papel, y es una forma de reducir la cantidad de residuos que van a los vertederos. Las tintas naturales son menos tóxicas que las tintas convencionales, y tienen un menor impacto en el medio ambiente. BENEFICIOS: La implementación de esta propuesta tendría los siguientes beneficios: • Reducción de residuos: Se reduciría la cantidad de residuos generados por la empresa, lo que contribuiría a la protección del medio ambiente. • Mejora de la sostenibilidad: La empresa se haría más sostenible al utilizar materiales que son más respetuosos con el medio ambiente. • Ahorro de costes: El uso de bolsas de yute y papel reciclado sería más económico que el uso de cajas de cartón y papel normal. • Protección del medio ambiente: El uso de bolsas de yute y papel reciclado reduciría el impacto ambiental de Toucan Eco Bolivia. Las bolsas de yute son biodegradables y compostables, y el papel reciclado ayuda a reducir la cantidad de residuos que van a los vertederos. • Reducción de costes: Las bolsas de yute son más ligeras que las cajas de cartón, por lo que reducirían el consumo de combustible en el transporte. Además, el papel reciclado es a menudo más barato que el papel normal. • Mejor imagen de marca: El uso de embalaje ecológico y sostenible mejoraría la imagen de marca de Toucan Eco Bolivia. La empresa demostraría su compromiso con el medio ambiente y atraería a clientes que valoran la sostenibilidad. REUTILIZACIÓN: Las bolsas de yute pueden utilizarse varias veces, por lo que pueden ser reutilizadas por los clientes. Esto contribuiría a reducir aún más la cantidad de residuos generados. IMPLEMENTACIÓN: La implementación de esta propuesta sería relativamente sencilla. La empresa tendría que adquirir bolsas de yute y papel reciclado para imprimir los folletos. También tendría que modificar sus procesos de producción y distribución para adaptarlos a los nuevos materiales. CONCLUSIONES: La propuesta de este proyecto es una medida sencilla y eficaz para mejorar la sostenibilidad de Toucan Eco Bolivia. La empresa podría reducir los residuos generados, mejorar su compromiso con el medio ambiente y ahorrar costes.

Medalla Dissenyat amb criteris d'ecodisseny

TOUCANECO BOLIVIA

Linda Katherine Espinas Maldonado

Univercidad

Proyecto eco sostenible para la empresa Toucaneco Bolivia Toucaneco Bolivia es una empresa boliviana que se dedica a la limpieza de la casa con productos ecológicos. Sus productos están hechos con ingredientes naturales y biodegradables, lo que los hace amigables con el medio ambiente. Además son más económicos que los productos de limpieza convencionales. El proyecto eco sostenible para Toucaneco Bolivia consiste en cambiar la forma en que se entregan los productos a los clientes. Actualmente, los productos se entregan en cajas de cartón, que son un producto de origen fósil y no biodegradable. La propuesta es cambiar las cajas de cartón por bolsas de yute. Las bolsas de yute están hechas de una planta llamada Corchorus capsularis, que es una fibra natural y biodegradable. Además, las bolsas de yute son muy resistentes y pueden reutilizarse varias veces. Este cambio tendría varios beneficios para la empresa y el medio ambiente. En primer lugar, sería una forma de reducir el uso de productos de origen fósil. En segundo lugar, sería una forma de reducir la cantidad de residuos que genera la empresa. En tercer lugar, sería una forma de promover el uso de productos ecológicos entre los clientes. La implementación de este proyecto no sería muy costosa para la empresa. Las bolsas de yute son un producto relativamente económico y pueden adquirirse en Bolivia. Además, la empresa ya cuenta con la infraestructura necesaria para empacar los productos en bolsas. Este proyecto es una oportunidad para que Toucaneco Bolivia reafirme su compromiso con el medio ambiente. Además, es una oportunidad para que la empresa mejore su imagen y atraiga a nuevos clientes. Impacto del proyecto El impacto del proyecto eco sostenible para Toucaneco Bolivia sería el siguiente: Reducción del uso de productos de origen fósil: Las bolsas de yute son un producto natural y biodegradable, por lo que su uso ayudaría a reducir el uso de productos de origen fósil, como el cartón. Reducción de los residuos: Las bolsas de yute son reutilizables, por lo que su uso ayudaría a reducir la cantidad de residuos que genera la empresa. Promoción del uso de productos ecológicos: El uso de bolsas de yute en lugar de cajas de cartón sería una forma de promover el uso de productos ecológicos entre los clientes. El proyecto es viable y tiene el potencial de generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la empresa.

Veure tots